ŠKOLNÍ ŘÁD

 
• Povinnosti žáka baletní školy
  1. Žák baletní školy je povinen dodržovat pokyny vyučujícího k ochraně zdraví a bezpečnosti. Dále je povinen udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení v prostorách baletní školy, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou. 
  2. Účast s nemocí ve výuce je zakázána. 
  3. Pedagog je oprávněn dle vlastního zvážení doporučit zařazení žáka do ročníku, který nejlépe odpovídá jeho momentálním schopnostem, a to i změnou v průběhu školního roku.
  4. Špatná platební morálka je důvodem k okamžitému vyloučení žáka. Pro žáky jsou závazné pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku. V případě jejich opakovaného porušování může být žák z výuky vyloučen. Zaplacené školné ani jeho poměrná část se při vyloučení nevrací.
  5. Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce, doporučuje se docházka nejpozději 5 min. před začátkem výuky.
  6. Bez předepsaného úboru a řádně upravených vlasů nebude žákovi umožněno ve výuce cvičit.
  7. Z bezpečnostních důvodů se nesmí nosit ve výuce náramkové hodinky, objemné řetízky a náušnice. V období příprav na závěrečné představení je zakázané tetování a jiné kresby na těle a lakování nehtů výraznou barvou. 
  8. Občerstvení: přibližně v polovině každé lekce určí pedagog pětiminutový tzn. oddechový čas – pro použití toalet, či občerstvení formou nápojů, v žádném případě jídla. Je zakázáno nosit na baletní sál jídlo!
  9. Žáci jsou povinni s dostatečným předstihem informovat pedagogy o případné neúčasti na představeních školičky! (z důvodů ušití kostýmu na míru, nastudování dané role a vyhnutí se komplikacím - přeobsazení, úprava kostýmu a znovunastudování.)
 
• Povinný úbor
Dětem dodáme taneční úbor (hradí rodiče), jehož součástí je:
Pro dívky -  trikot se sukýnkou, bílé punčocháče, taneční obuv –  piškoty, síťka na vlasy (vlasy upravené do drdůlku).
Pro chlapce – bílé tričko, černé elastické šortky, taneční obuv – piškoty.
Součástí úpravy je úhledný účes. Celkové jednotné a upravené vzezření je nejen součástí přípravy na hodinu, ale pěstuje v dětech smysl pro celkové estetické vnímání.
 
 Docházka
Žáci jsou povinni docházet do vyučovacích hodin pravidelně a včas v předepsaném úboru. Pozdní docházka a hodiny zameškané žákem se nenahrazují. Nepřítomnost dítěte je vhodné oznámit vyučujícímu pedagogovi nejpozději 10 min. před začátkem lekce, a to formou sms zprávy či telefonicky. Viz kontakty v patičce webu. Vyučování časově probíhá stejně jako na školách (tzn. volno během svátků a prázdnin).
 

• Školné
Školné za první pololetí musí být uhrazeno do konce září a na druhé pololetí do konce února. Sourozenci a chlapci mají 20% slevu na školné. Platba pouze hotově.

• Žádost o vrácení školného
V případě, že žák z vážných důvodů (např. změna bydliště, dlouhodobá nemoc apod.) nemůže dále hodiny navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit vyučujícímu pedagogovi. V těchto případech bude poměrná část školného (- 10%) vrácena.
 
• Pojištění
Doporučuje se pojištění dětí proti úrazu, které musí trvat minimálně po dobu školního roku. A popřípadě za způsobenou škodu.
 
• Podmínky při ztrátě nebo krádeži
V případě ztráty nebo krádeže Slezské divadlo neručí za odcizené předměty, nedoporučuje se nosit zejména mobilní telefony, prstýnky, řetízky, hodinky a pod.
 
• Návštěvy rodičů
V zájmu nerušeného průběhu výuky nemají rodiče v době probíhající lekce volný vstup do baletního sálu.
 
• Účinkování na vystoupeních
Při dobrých výsledcích mohou být žáci (se souhlasem rodičů) zařazeni do veřejných vystoupení, které se konají ve Slezském divadle.
 
• Ochrana zdraví dítěte
Během lekce za dítě zodpovídá pedagog, který se vyvaruje takových prvků a cviků, které by mohly dítě zdravotně poškodit.
 
• Zrušení hodiny ze strany pedagoga
Hodina bude nahrazena.

• Taneční výchova pro nejmenší
děti od 3 do 5-ti let musí rodiče sami u vrátnice převléknout před i po hodině, dítě musí být schopno samo komunikovat i bez rodičů, na baletní sál je z nařízení SDO vstup povolen pouze žákům.