"Byla jsem uchvácena představou, že budu působit v tak krásném divadle"